Inschrijven

Het intaketeam…

Tijdens de zomervakantie staat er een intaketeam voor u klaar. Het intaketeam bestaat uit leraren van de verschillende studiegebieden en het directieteam. Zij zullen samen met u en uw zoon of dochter de verschillende studiegebieden overlopen, met als doel een studierichting te kiezen die zo goed mogelijk bij de mogelijkheden van uw zoon of dochter past.

Wanneer kunt u inschrijven…

Inschrijvingen is mogelijk op werkdagen

  • 30 juni – 8 juli
  • 16 augustus – 31 augustus

telkens van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u tot 17.30 u.

Waar kunt u inschrijven…

Aanmelden bij Vleeshouwersstraat 20 – 8630 Veurne

Wat brengt u mee…

Bij inschrijving vragen we de volgende documenten mee te brengen:

  • het trouwboekje van de ouders of een geboorteuittreksel;
  • identiteitskaart of een ander document waarop het rijksregisternummer vermeld staat
  • rapport van het vorig schooljaar (dus van schooljaar 2015-2016)
  • getuigschrift van het basisonderwijs (enkel voor leerlingen die zich voor het eerste leerjaar inschrijven);
  • bewijs van het laatst gevolgde leerjaar (enkel voor leerlingen die zich voor het eerste leerjaar inschrijven en die het getuigschrift van basisonderwijs nog niet behaald hebben);
  • BASO-fiche indien de basisschool aan het BASO-fiche-project meewerkt (enkel voor leerlingen die zich voor het eerste leerjaar inschrijven);

Tot slot…

We vragen zoveel mogelijk in te schijven vóór 9 juli. Zo kunnen we boekenverkoop en schoolorganisatie voor de nieuwe leerlingen optimaal organiseren.

Dank u wel.