1A Lessentabel

EERSTE GRAAD
A-STROOM
1ste graad
1ste leerjaar
(2019-2020)
2de leerjaar
(2020-2021)
Algemene vorming
Basis of basis + verdieping
Godsdienst  2 2
Mens & samenleving 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels  1 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek  1 1
Beeld 1 1
ICT 1
Totaal 27 26
Leren leren, leren kiezen en leren leven
Plus-uur 1 1
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakketten 4
Basisopties 5
Weektotaal 32 32