1B Lessentabel

EERSTE GRAAD
B-STROOM
1ste graad
1ste leerjaar
(2019-2020)
2de leerjaar
(2020-2021)
Algemene vorming
Godsdienst  2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels  1 1
Wiskunde 4 3
Wetenschappen 3 1
Techniek 4 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek  1 1
Beeld 1 1
ICT 1
Totaal 27 21
Leren leren, leren kiezen en leren leven
Plus-uur 1 1
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakketten 4
Basisopties 10
Weektotaal 32 32