1ste graad A-stroom

Kun je al wat langer geconcentreerd werken aan je bureau, maar ben je ook graag praktisch bezig? Wil je de natuur in of in een lab proeven doen? Hou je van taal en lees je graag? Ben je fan van computers of heb je een voorkeur voor mode, muziek of tekenen? Sta je graag in de keuken of ben je graag met mensen bezig?

Instap

De instap is mogelijk voor iedereen die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft.

Opleiding

In het 1ste leerjaar A en het 2de leerjaar bieden wij naast het pakket basisvorming vier opties aan:

  • extra uren Taal en Handel voor de optie Handel
  • extra uren Wiskunde, STEM en Natuurwetenschappen voor de optie Techniek-wetenschappen
  • extra uren Sociale en technische vorming voor de optie Sociale en technische vorming
  • extra uren Creatie en vormgeving voor de optie Creatie en vormgeving

In de wandelgangen worden de opties Sociale en technische vorming en Creatie en vormgeving in het 1ste leerjaar vaak het ‘Oriëntatiejaar’ genoemd omdat de leerlingen samen les hebben.

Ik vind het leuk dat we in 1A naast de algemene vakken ook praktische vakken hebben. Iets ineenknutselen vergt toch evenveel inspanning als iets uit een handboek leren? Het aanbod talen en wiskunde is voor mij ok! Het is precies de afwisseling tussen theorie en praktijk die het zo interessant maakt. Ik ben heel blij met mijn studiekeuze, echt wat ik verwacht had!

Als je voor de A-stroom van de 1ste graad kiest, sta je sterk in het verwerken van het theoretische deel van het lessenpakket: Nederlands, Frans, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen enz. Je studeert graag en je hebt al een zekere vorm van zelfstandigheid. Je hebt wat meer tijd nodig dan de sterkste leerlingen van je klas in het basisonderwijs. Inoefenen van de leerstof is voor jou belangrijk. Een praktijkgerichte uitleg van de leerstof helpt je om die achteraf op een abstract niveau te verwerken.

NIEUW! In de lessen STEM gaan de leerlingen kritisch en creatief aan het werk en ze ontwikkelen hun digitale en wetenschappelijke competenties. Dit doen ze door op zoek te gaan naar de verbanden tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde. Samen toetsen ze hun ideeën aan mathematische mo- dellen. Ze oefenen hun probleemoplossend denken door op zoek te gaan naar een antwoord op onderzoeksvragen die aanleunen bij het studiegebied Techniek-wetenschappen.
De leraar treedt op als coach en stuurt de oplossingsstrategieën: van onderzoeksvraag naar hypothese, bedenken van een oplossing, uitvoeren van de oplossing, (in groep) bespreken van het bekomen resultaat.
STEM-geletterdheid stimuleert het bewustzijn van de rol die wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde vervullen in onze moderne samenleving

Toekomst

Als je voor de A-stroom van de 1ste graad kiest, dan gaan we ervan uit dat je zult overstappen naar TSO-studierichtingen met doorstroming. Dit betekent dat je later hoger onderwijs wilt volgen. De keuze voor een bepaalde optie is niet noodzakelijk een definitieve keuze. Je kunt nog naar een andere richting overstappen. Ervaring leert wel dat welbevinden en leerwinst het grootst zijn als je onmiddellijk je ‘juiste stek’ gevonden hebt.

Wat heel goed meevalt in het 1ste leerjaar A zijn de vele nieuwe vakken die we krijgen: Natuurwetenschappen, Techniek, Sociale en technische Vorming, Creatie en Vormgeving … Elke vakleerkracht vindt zijn vak natuurlijk het allerbelangrijkste! Maar die afwisseling van vakken en leerkrachten heeft ook zijn goede kant. Geen enkel lesuur is hetzelfde. Dat houdt ons nieuwsgierig! Vervelend is het nooit!

Lessentabel

Optie Techniek-wetenschappen
Basis studiegebied Chemie
Techniek-wetenschappen
1ste graad
1ste leerjaar 2de leerjaar
BASISVORMING
Godsdienst  2 2
 Nederlands  5 4
Frans  4 3
Engels  0 2
Geschiedenis  1 2
Aardrijkskunde  2 1
Wiskunde  4 4
Natuurwetenschappen  2 1
Lichamelijke opvoeding  2 2
Muzikale opvoeding  1 1
Plastische opvoeding  2 0
Techniek  2 2
OPTIE TECHNIEK-WETENSCHAPPEN 
Wiskunde  2 1
STEM  2 0
Natuurwetenschappen  0 1
Techniek-wetenschappen 0 5
ICT – dactylografie 1 1
LEERLINGENBEGELEDING – KLASSENUUR
Breekpunt 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33
Optie Handel
Basis studiegebied Handel
Handel, Boekhouden-informatica, Informaticabeheer, Handel-talen, Secretariaat-talen
1ste graad
1ste leerjaar 2de leerjaar
BASISVORMING
Godsdienst  2 2
 Nederlands  5 4
Frans  4 3
Engels  0 2
Geschiedenis  1 2
Aardrijkskunde  2 1
Wiskunde  4 4
Natuurwetenschappen  2 1
Lichamelijke opvoeding  2 2
Muzikale opvoeding  1 1
Plastische opvoeding  2 0
Techniek  2 2
OPTIE HANDEL
Nederlands 1 1
Frans 1 1
Engels  0 1
Handel – Initiatie in de bedrijfseconomie 2 3
ICT – Klavierbeheersing 1 2
LEERLINGENBEGELEDING – KLASSENUUR
Breekpunt 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33
Optie Creatie en vormgeving
Basis studiegebied Mode
Creatie en mode
1ste graad
1ste leerjaar 2de leerjaar
BASISVORMING
Godsdienst  2 2
 Nederlands  5 4
Frans  4 3
Engels  0 2
Geschiedenis  1 2
Aardrijkskunde  2 1
Wiskunde  4 4
Natuurwetenschappen  2 1
Lichamelijke opvoeding  2 2
Muzikale opvoeding  1 1
Plastische opvoeding  2 0
Techniek  2 2
OPTIE CREATIE EN VORMGEVING 
Sociale en technische vorming 2 0
Creatie en vormgeving 2 7
ICT – dactylografie 1 1
LEERLINGENBEGELEDING – KLASSENUUR
Breekpunt 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33
Optie Sociale en technische vormging
Basis studiegebied Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen
1ste graad
1ste leerjaar 2de leerjaar
BASISVORMING
Godsdienst  2 2
 Nederlands  5 4
Frans  4 3
Engels  0 2
Geschiedenis  1 2
Aardrijkskunde  2 1
Wiskunde  4 4
Natuurwetenschappen  2 1
Lichamelijke opvoeding  2 2
Muzikale opvoeding  1 1
Plastische opvoeding  2 0
Techniek  2 2
OPTIE SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING 
Sociale en technische vorming 2 7
Creatie en vormgeving 2 0
ICT – dactylografie 1 1
LEERLINGENBEGELEDING – KLASSENUUR
Breekpunt 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33