Coördinatorenvergadering Erasmus+ 4sustainable

4sustainableHet was een vruchtbare ontmoeting met alle coördinatoren van het Erasmus+ 4sUStainable project. Het tweede jaar staat er weer heel wat op stapel. Van 20 tot 26 november is er een projectmeeting in Brakel (Duitsland) waaraan leerlingen van 4BVV, 4BMP, 4BKA, 4TCM en 4TST zullen deelnemen. Zij zullen proberen materiaal uit te werken om duurzamer met afval te leren omgaan.

In maart volgend jaar is de laatste meeting in Barcelona. Dan kunnen leerlingen van 4THA, 4THT en 4TTEW zich kandidaat stellen. Thema daar wordt duurzaam energieverbruik.

Vorig schooljaar was er een meeting in België en in Griekenland. Uitgebreid verslag hiervan is terug te vinden op: www.4sustainable.eu