Kennismakingsvergadering ouderraad

Op school worden heel veel initiatieven genomen om SAMEN school te maken. Verschillende partijen zijn betrokken: leerlingen, leraren, studiemeesters, directie, ouders, leerlingenbegeleiding, externe partners ….

U, als ouder, bent voor ons een belangrijke partner om de school mee vorm te geven.

Als school willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de nodige ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen tot fijne mensen. Via een ouderraad kunnen we hier SAMEN met ouders werk van maken.

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan of meer wilt weten over de ouderraad, dan bent u van harte welkom op de kennismakingsvergadering op donderdag 3 mei om 19 uur, ingang Vleeshouwersstraat 22.

Namens het Annuntiata-team

Françoise Marvellie, adjunct-directeur
Hilde Van Compernolle, directeur

Please follow and like us: