Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Hierbij vindt u de nodige informatie over hoe u kunt inschrijven in onze school.

U kan informatie over de school vinden:

 • in de schoolkrant Polsslag (speciale editie voor 12-jarigen);
 • in de infobrochure (website www.annuntiata.be);
 • tijdens de openschool op zondag 23 april 2017 van 13.30 uur tot 17.00 uur (D. De Haenelaan 6A Veurne, groene poort).

U kunt ook steeds langskomen

 • tijdens de schooldagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur;
 • tijdens de zomervakantie op werkdagen van 1 juli tot en met 10 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus, telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Contactgegevens van de school zijn

 • adres – Annuntiata-instituut, Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
 • telefoon – 058 311345
 • e-mailadres – info@annuntiata.be
 • website – www.annuntiata.be

Ons inschrijvingsbeleid is conform het nieuwe inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2017-2018:

 • inschrijvingen voor het 1ste jaar zijn mogelijk vanaf woensdag 1 maart 2017 met een voorrangsperiode van woensdag 1 maart t.e.m. dinsdag 14 maart 2017 voor leerlingen met broers of zussen op onze school of andere indicatorleerlingen. Onze school heeft echter geen capaciteitsprobleem en voorziet 150 leerlingen in het 1ste jaar van het secundair onderwijs.;
 • inschrijvingen voor het 2de tot en met 7de jaar zijn mogelijk vanaf dinsdag 18 april 2017.

Het schoolreglement met in begrip van het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen via de website www.annuntiata.be.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart van de leerling of een ander document waarop het rijksregisternummer van de leerling vermeld staat meebrengen.
Bijkomende informatie?
Voor bijkomende informatie kunt u altijd terecht bij de directeur of het onthaalsecretariaat:

 • telefonisch: 058 311345
 • via e-mail: info@annuntiata.be