Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Hierbij vindt u de nodige informatie over hoe u kunt inschrijven in onze school.

U kan informatie over de school vinden:

 • in de infobrochure;
 • www.annuntiata.be;
 • tijdens de openschool op zondag 28 april 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur (D. De Haenelaan 6A Veurne, groene poort).

U kunt ook steeds langskomen

 • tijdens de schooldagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur;
 • tijdens de zomervakantie op werkdagen van 1 juli tot en met 10 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus, telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Contactgegevens van de school zijn

 • adres – Annuntiata-instituut, Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
 • telefoon – 058 311345
 • e-mailadres – info@annuntiata.be
 • website – www.annuntiata.be
Graag meebrengen:
– Voor 1ste leerjaar A: getuigschrift van de lagere school
– Voor 1ste leerjaar A of 1ste leerjaar B: Baso-fiche

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2019-2020:

 • inschrijvingen voor het 1ste jaar zijn mogelijk vanaf maandag 11 maart 2019 met een voorrangsperiode van maandag 11 maart t.e.m. vrijdag 22 maart 2019 voor leerlingen met broers of zussen op onze school en kinderen van personeelsleden. Onze school heeft echter geen capaciteitsprobleem en voorziet 150 leerlingen in het 1ste jaar van het secundair onderwijs.
 • inschrijvingen voor het 2de tot en met 7de jaar zijn mogelijk vanaf dinsdag 23 april 2019.

Het schoolreglement met in begrip van het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen via de website www.annuntiata.be.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart van de leerling of een ander document waarop het rijksregisternummer van de leerling vermeld staat meebrengen.
Bijkomende informatie?
Voor bijkomende informatie kunt u altijd terecht bij de directeur of het onthaalsecretariaat:

 • telefonisch: 058 31 13 45
 • via e-mail: info@annuntiata.be