Annuntiata plus

Op onze school willen we aan elke leerling alle kansen bieden om zichzelf te ontplooien en een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. We willen hierbij de brede ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunen en inspelen op hun talenten en noden. We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheid en participatie van leerlingen actief te stimuleren, de diversiteit in de groep maximaal te benutten en mogelijkheden aan te reiken voor samenwerkend leren.

Leerbegeleiding

Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is een essentiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op inzetten. Naast de vakleraar en klassenleraar biedt de school ook extra leerbegeleiding aan voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren. Heeft een leerling moeite met plannen, een cursus aanpakken, een samenvatting maken, notities nemen, de studiemethode, regelmatig leren … dan kan, na overleg met de klassenleraar, beroep gedaan worden op leerbegeleiding. Er wordt, samen met de leerbegeleider, nagegaan wat de noden van de leerling zijn. Een individueel traject en begeleiding op maat helpen de leerling om sterker te worden in het leren leren en zijn
eigen leerproces in handen te nemen.

Begeleid Samen Leren

Iedere middagpauze kunnen leerlingen gebruik maken van ‘Begeleid Samen Leren’ (BSL). In een gemoedelijke sfeer kan er rustig gewerkt worden. Onder begeleiding van een leraar kunnen de leerlingen studeren, taken maken, werken aan een groepsopdracht, smartschool raadplegen, een planning opstellen, cursussen in orde brengen en nog veel meer.

Studieloopbaanbegeleiding

Bij een succesvolle schoolloopbaan hoort ook een goede oriëntering. Het is belangrijk na te denken welke studierichting het best bij de leerling past.Via een uitgebouwd oriënteringstraject worden capaciteiten, interesses en attitudes van de leerling in kaart gebracht om vervolgens een goede keuze te maken naar een volgend schooljaar toe.

Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen leren. We streven naar begrijpelijke communicatie in alle lessen en dit binnen een veilig klasklimaat, waar leerlingen, al doende, taal verwerven. Taalondersteuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen zich na verloop van tijd zekerder voelen in de Nederlandse taal en vlotter de lessen kunnen volgen.

Playtime

Iedere week wordt ‘Playtime’ georganiseerd. Tussen de middag kunnen leerlingen en leraren gezelschapsspellen komen spelen. In een gezellige drukte worden de sociale vaardigheden versterkt.

Bibliotheek

Iedereen kan tussen de middag ook terecht in de schoolbibliotheek. Het is een gezellige, rustige plaats waar leerlingen op adem kunnen komen. Ze kunnen er strips of educatieve jongerentijdschriften lezen.

We organiseren af en toe ‘krantenweken’. Tijdens die weken kunnen de leerlingen kennismaken met alle Vlaamse kranten en zo hun blik verruimen. Geregeld draaien we lms tussen de middag . We kiezen voor een gevarieerd aanbod om zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken.

Leerlingenparticipatie is een belangrijk aspect bij het reilen en zeilen van de schoolbibliotheek. Onze bibliotheekassistenten helpen ons de beste keuzes voor de bibliotheek te maken.

Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben een mening en die mening telt! Inspraak is belangrijk. Het verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden op school.

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit alle jaren en studierichtingen. Ze komen op geregelde tijdstippen samen om in werkgroepen rond bepaalde thema’s te werken. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar hebben één ding gemeen: ze komen vanuit de leerlingen. We onderscheiden twee soorten opdrachten: activiteiten organiseren enerzijds en meedenken over de organisatie/het beleid van de school anderzijds.

Zo zette de leerlingenraad zijn schouders onder de Rode Neuzendag, zorgde voor extra banken op de speelplaats en klokken in de klaslokalen, gaf advies rond inhaaloverhoringen en strafstudies, dacht na over de 100dagen, de proclamatie, een jaarboek voor de zesdes, organiseerde een Valentijnsactie, uniformendag, leerlingendag, een informatieronde … Kortom een fijne raad met geweldige ideeën!