Infosessie hef- en til voor de leerlingen van 5VZB

Op donderdag 31 januari volgende de leerlingen van 5 Verzorging B een infosessie in WZC Ter Linden rond hef- en tiltechnieken en het gebruik van hulpmiddelen in de zorg. De leerlingen kregen heel wat interessante tips mee ter voorbereiding van de stage bij de oudere zorgvrager. “Infosessie hef- en til voor de leerlingen van 5VZB” verder lezen

Please follow and like us:

Verteltasjes voor onthaalouders

Elk jaar werkt de Dienst voor onthaalouders (Koksijde) samen met 7 Kinderzorg (Annuntiata) om VERTELTASJES te maken. De 4 leerlingen maakten ook dit jaar een thematasje met allerlei educatief materiaal voor baby’s en peuters. Deze tasjes liggen ter beschikking bij de Dienst voor onthaalouders. De onthaalouders en de medewerkers van de crèches kunnen deze tasjes dan ontlenen. En of dit ook effectief gebeurt? Zeker, volgens Miet Loones (Dienst voor onthaalouders) worden de tasjes zeer frequent gebruikt. De leerlingen hebben hun tasje ook uitgeprobeerd bij onthaalouders van Koksijde en ze waren ook dit jaar weer erg enthousiast!

Please follow and like us:

People, Planet en Properity


Wat betekent AEEA? Hoeveel oude gsm’s, niet noodzakelijk stuk, liggen er stof te verzamelen in een lade? Moeten de oude gsm’s die worden ingezameld, terug naar de derdewereldlanden om te recycleren of recycleren we ze hier? Welk lichaamsdeel kun je gebruiken om te bepalen of je je oude elektro naar een inzamelpunt kan brengen? “People, Planet en Properity” verder lezen

Please follow and like us:

Veilig in het verkeer en iets meer

Veilig in het verkeer en iets meer, is de titel die de leerlingen van 6 Sociale en Technische Wetenschappen kozen na een brainstormmoment rond het thema verkeer.

De leerlingen kregen in de lessen integrale opdrachten de vraag ‘rond welke verkeersthema’s zouden jullie een workshop willen uitwerken om die te presenteren aan de doelgroep van 14 tot 18 jaar? De groep koos voor de thema’s zichtbaarheid, alcohol, verkeersregels- en borden en invloed van gsm- en muziekgebruik in het verkeer. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag.

“Veilig in het verkeer en iets meer” verder lezen

Please follow and like us: