People, Planet en Properity


Wat betekent AEEA? Hoeveel oude gsm’s, niet noodzakelijk stuk, liggen er stof te verzamelen in een lade? Moeten de oude gsm’s die worden ingezameld, terug naar de derdewereldlanden om te recycleren of recycleren we ze hier? Welk lichaamsdeel kun je gebruiken om te bepalen of je je oude elektro naar een inzamelpunt kan brengen? “People, Planet en Properity” verder lezen

Please follow and like us:

Veilig in het verkeer en iets meer

Veilig in het verkeer en iets meer, is de titel die de leerlingen van 6 Sociale en Technische Wetenschappen kozen na een brainstormmoment rond het thema verkeer.

De leerlingen kregen in de lessen integrale opdrachten de vraag ‘rond welke verkeersthema’s zouden jullie een workshop willen uitwerken om die te presenteren aan de doelgroep van 14 tot 18 jaar? De groep koos voor de thema’s zichtbaarheid, alcohol, verkeersregels- en borden en invloed van gsm- en muziekgebruik in het verkeer. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag.

“Veilig in het verkeer en iets meer” verder lezen

Please follow and like us:

MS-Week 2018

Dit jaar was het de 34ste editie van de MS- Vakanties, georganiseerd door de MS-Liga, ook dit jaar kregen de leerlingen van 7 thuis- &  bejaardenzorg en  7 Organisatie hulp de kans om hier deel te nemen.
De mensen die deelnemen aan deze vakantie, zijn dikwijls niet meer in staat om alleen op vakantie te gaan zonder hulp of extra zorg. Dat is één van de grootste redenen dat ze deze vakanties organiseren, zodat de mensen met een gerust hart toch op vakantie kunnen gaan. De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, aangevuld met leerlingen van onze school.

“MS-Week 2018” verder lezen

Please follow and like us: