3THA op verkenning in de handelswereld van Plopsaland

In het kader van de leerstof “op verkenning in de handelswereld” in de lessen bedrijfseconomie gingen op bedrijfsbezoek in Plopsaland De Panne op maandag 23 mei.

We kregen een boeiende uiteenzetting a.d.h. van een filmvoorstelling waarbij de goederen en diensten van het bedrijf werden weergegeven.

Via een powerpoint kregen we het grote organogram van het bedrijf te zien met daarnaast de afdelingen in het bedrijf. Per afdeling kregen we een overzicht van de taken die de werknemers er voor hun rekening nemen.

Tijdens een rondleiding in het kantoorgebouw zagen we de vele bureaus waar de mensen aan het werk waren. En als afsluiter werden we getrakteerd op een ritje op Heidi the ride en een ritje op Annubis!

3THA

Please follow and like us: