Werkplekleren Dienst burgerzaken Veurne

Op dinsdag 22 februari brachten we een bezoek aan de dienst Burgerzaken in Veurne. Er werd ons uitgelegd waarvoor we terecht kunnen op deze afdeling. Zoals voor de aanvraag van een Kids-ID en vernieuwen van onze identiteitskaart, een aanvraag voor een buitenlands paspoort, een adres- of naamswijziging, geslachtswijziging, uittreksel geboorteakte, orgaandonatie, uittreksel strafregister, geboorteaangifte, enz.

Verder mochten we ook een kijkje nemen in de boeken van de geboorteakten, momenteel wordt er jaarlijks nog zo’n boek opgemaakt. Maar al deze informatie is ook digitaal in databanken beschikbaar. De digitalisering zorgt er voor dat opzoekingen en wijzigingen veel sneller kunnen gebeuren. Vroeger was dit heel tijdrovend en arbeidsintensief. Bovendien was de kans op fouten ook reëel. Door de digitalisering kan het filteren ook op basis van heel veel verschillende factoren gebeuren zoals het rijksregisternummer, de naam, het adres, enz. Al deze voordelen zorgen er voor dat er momenteel eigenlijk bijna nog uitsluitend digitaal wordt gewerkt. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen boeken meer worden afgedrukt en zal de verwerking dus enkel nog digitaal gebeuren. Via de website van Stad Veurne kunnen inwoners van Veurne via de link e-loket ook zelf al door middel van de identiteitskaart digitale uittreksels zoals een geboorte uittreksel aanvragen. Je ontvangt deze dan, digitaal ondertekend, in pdf-formaat in je mailbox. Men wil dus streven naar een dienst burgerzaken die 24 op 24 voor de burgers bereikbaar is. De digitalisering maakt dit mogelijk.

Verder mochten we ook een kijkje nemen in het bevolkingsregister van zo’n 100 jaar geleden. Als beambte op de dienst burgerzaken krijgt ze enkel toegang tot de gegevens van de burgers nadat ze is ingelogd met haar identiteitskaart. Als inwoner kan je altijd zelf nakijken wie jouw gegevens heeft ingekeken. Er wordt hier strikt op toegezien. Ze mag bijvoorbeeld niet de gegevens opzoeken van Will Tura die van Veurne afkomstig is. Dit mag niet omdat ze zich strikt moet houden aan de wet op de privacy. Ook de databanken zelf zijn uiteraard heel goed beveiligd.
Het was een heel leerrijk en boeiend bezoek!

 

Foto’s

Please follow and like us: