Leren kan je samen!

Inderdaad, ook dit schooljaar leren we samen en van elkaar ! Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag staat de deur van A108 open voor wie wil ‘leren’: een geplande toets nog vlug eens doornemen, een cursus aanvullen, berichten op smartschool even nalezen, wat uitleg over een stukje leerstof, een powerpoint afwerken … Het kan allemaal tijdens elke BSL –middagsessie. Van 12u20 tot 12u50, begeleid samen leren, dat extra duwtje van een medestudent of leerkracht kleurt telkens je dag! Kom je ook es af ? Het BSL-team houdt in elk geval de vinger aan de pols door af en toe een extra sessie te plannen en een antwoord te bieden op vragen als: hoe maak ik een goede studieplanning, hoe studeer ik begrippen … ?
Het BSL team

Please follow and like us: