Onderwijshervorming vanaf 2019-2020

2019-2020 is het eerste schooljaar van de onderwijshervorming. In Talent-is en Annuntiata Veurne spelen we daar helemaal op in met naast 27 uur algemene vorming ook een plus-uur en 4 uur keuzepakketten.

Eerste jaar 2019-2020

In de A-stroom krijgen alle leerlingen in het eerste jaar 27 uur algemene vorming (zie lessentabel onderaan). Ze moeten daarbij kiezen uit twee pakketten:

  • Basis
  • Basis met verdieping

Daarnaast krijgt iedereen een plus-uur, met ruimte voor begeleiding en om te leren leren, kiezen en leven.

Ten slotte kiezen alle leerlingen van de Veurnse scholen in het eerste jaar nog een fix en twee flexen. (Zie keuzepakketten)

  • Fix: twee uur per week gedurende het volledige schooljaar, in de school waar je ingeschreven bent. Uitzondering is de fix Klassieke talen, die je voor vier uur per week gedurende het volledige schooljaar volgt, zodat je daar geen flexen meer kunt kiezen.
  • Flex: twee uur per week gedurende één semester, te kiezen uit het aanbod van de drie Veurnse scholen. Wie een flex kiest van een andere school, volgt die 2 uur les ook in die school (College of VTI). In het tweede semester volg je een tweede flex.

Voor info over de lessentabellen in de andere scholen van Talent-is: zie de website www.talent-is.be .

Tweede jaar vanaf 2020-2021

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen in het tweede jaar van de A-stroom 25 uur algemene vorming + 1 uur ICT. Daarnaast staat ook het plus-uur voor hen op het programma. Ten slotte moeten ze een basisoptie van vijf uur kiezen. Zie basisopties op Annuntiata.